مسئولیت اجتماعی

news-image

مسئولیت اجتماعیِ شرکتی

رویکردی می باشد که مسئولیت شفاف سازی و پاسخ گویی تاثیراتی را دارد که ساختار تجارت ما برروی مشتریان ،... متن کامل خبر