مسئولیت اجتماعیِ شرکتی

مسئولیت اجتماعیِ شرکتی

مسئولیت اجتماعیِ شرکتی

رویکردی می باشد که مسئولیت شفاف سازی و پاسخ گویی تاثیراتی را دارد که ساختار تجارت ما برروی مشتریان ، جامعه محلی و محیط زیست را وارد می نماید ....


 در حال حاضر این رویکرد به بزرگترین چالش گروه بازار خوب ایران تبدیل شده است. مسئولیت اجتماعیِ شرکتی که ما بر آن تاکید می کنیم موقعیت های زیادی بر اساس تبعیت های قانونی برای کاهش دادن ریسک داد و ستد ، افزایش احترام تجاری و بهره مندی از پیشرفت های جدید برای کشاورزان، جامعه محلی و گروه را فراهم می سازد. این رویکرد جدید در حال تغییر روشهای سنتی توسعه تجارت ، اتخاذ تصمیمات تجاری مهم ،اجرا- رشد و پردازش ، ایجاد روابط با عوامل دست اندر کار و مشتریان و جوامع محلی می باشد. همچنین این رویکرد نه تنها پاسخگوی سهام داران و شرکای تجاری می باشد بلکه از طریق کانالهای نوین با آنها ارتباط برقرار می کند. نقشه راه مسئولیت اجتماعیِ شرکتی ما ، نقش سازنده ای در واکنش به مسائل جهانی نظیر تغییرات آب و هوایی ، فقر، پاسخ به رفتار و نیاز مشتریان و کارکنان مان و سایر ذینفع های بیرونی و مهارت های مورد نیاز برای هدایت و توسعه عکس العمل های مناسب در هنگام بحران ایفا می کند.


نظرات دوستان در مورد مسئولیت اجتماعیِ شرکتی نگارش نظر

برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.