فروشگاه

جدید
برنج طارم هاشمی 2/5 کیلویی
هر 2/5 کیلوگرم0تومان
برنج طارم هاشمی 2/5 کیلویی
برنج برداشت دوم 2/5 کیلویی
هر 2/5 کیلوگرم0تومان
برنج برداشت دوم 2/5 کیلویی
برنج برداشت دوم 5 کیلویی
هر 5 کیلوگرم0تومان
برنج برداشت دوم 5 کیلویی
برنج برداشت دوم 10 کیلویی
هر 10 کیلوگرم0تومان
برنج برداشت دوم 10 کیلویی
ویژه
برنج دودی درجه یک 5 کیلویی
هر 5 کیلوگرم0تومان
برنج دودی درجه یک 5 کیلویی
جدید
برنج فجر ممتاز 10 کیلویی
هر 10 کیلوگرم0تومان
برنج فجر ممتاز 10 کیلویی
جدید
برنج شیرودی 10 کیلویی
هر 10 کیلوگرم0تومان
برنج شیرودی 10 کیلویی
سبد خرید
محصول مقدار واحد فی قیمت (تومان)
جمع کل:


محصولات موجود در سبد خرید شما ثبت و رزرو نشده‌اند، برای ثبت سفارش مراحل بعدی را تکمیل کنید.